Οικονομικές Καταστάσεις


Ανακοινώσεις Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση στις 19/07/2017

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 26/05/2017

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση στις 05/09/2016

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 24/03/2016

28/09/2015: Πρόσκληση - ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου

08/07/2015: Πρόσκληση - ανακοίνωση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση στις 30/06/2015

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 16/01/2015

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 30/12/2014

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 29/08/2014

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση στις 30/06/2014

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση στις 22/07/2013

Disclaimer | Copyright ©  Gerolymatos International SA